СІВОРОНОВ Альберт Олексійович

Посада: завідувач кафедри загальної та регіональної геології

Науковий ступінь: доктор геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-83

Наукові інтереси

Наукові дослідження актуальних проблем стратиграфії, тектоніки, петрології і металогенії древніх щитів загалом і Українського щита зокрема. Геологія та металогенія докембрію щитів, проблеми формаційного розчленування нижньодокембрійських комплексів Українського щита, актуальні питання розробки пошуково-прогнозних критеріїв та вивчення закономірностей локалізації промислової золотої мінералізації України

Курси

Вибрані публікації

Наукові праці:
1. Круглов С.С., Цыпко А.К., Сиворонов А.А. Тектоника Украины (Мин-во геол. СССР, Укр. гос. произв. объединен. по геол.-разв. работам. укр. научн.-иссл. геол.-разв. ин-т). Коллективная монография. М.: Недра, 1988. Тр. ин-та, вып. XXXVI. – 254 с.
2. Лазько Е.М., Сиворонов А.А., Ярощук М.А., Бобров А.Б. Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР. Зеленокаменные пояса и роль вулканизма в формировании месторождений. Междунар. прогр. геолог. корреляции. Проект № 247. Киев: Наукова думка, 1990 – 120 с.
3. Lazko E.M., Sivoronov A.A. The map of the Precambrian geologycal formation (Ukrainian shield). Scale 1:500 000. Explanatory report. Ukrainian geology departament «Ukrgeologia». Kiev, 1991.
4. Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Гурський Д.С. та ін. Геологічна будова та золотоносність Сорокинської зеленокам’яної структури (Західне Приазов’я). Дніпропетровськ: Арт-Прес, Техпечать, 2000. – 148с., ил.
5. Bobrov O.B., Gurskiy D.S., Krasnozhon M.D., Sivoronov A.A. et. al. Main types of rock complexes and mineral deposits in the Ukrainian shield. Monograph. – Kyiv: Geografica, 2002 – 166 с.
6. Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Лисак А.М., Свєшніков К.І., Паранько І.С. Формаційний аналіз нижньодокембрійських комплексів Українського щита під час проведення геологознімальних робіт. Теоретико-практичні аспекти. Монографія. – Київ, УкрДГРІ, 2006 –163с.
7. Лисак. А., Сіворонов А., Пащенко В., Бородиня Б. Будова та еволюція граніто-гнейсового шару Приазовського мегаблока Українського щита. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка (10 аркушів).– 2013.
Навчально-методичні праці:
1. Сіворонов А.О. Регіональна геологія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка , 2001 – 40 с.
2. Паранько І.С., Сіворонов А.О., Євтєхов В.Д. Загальна геологія. – Кривий Ріг: Вид. Криворізького технічного ун-ту, 2003 – 463 с.
3. Паранько І., Сіворонов А., Павлунь М., Сіворонов А., Бобров О. Основи вчення про геологічні формації – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2010 – 190 с.
4. Сіворонов А.О. Польові геологічні практики: навч. посібник /А.О. Сіворонов, Л.В. Генералова, Т.С. Дворжак – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012 – 226 с.

Біографія

Народився 5.04.1938 р. у м. Гомель. Закінчив геологічний ф-т Львівського ун-ту у 1960 р. У 1960-1963 рр. – ст. інженер Забайкальської експедиції Львівського ун-ту, 1963-1966 рр. – аспірант кафедри корисних копалин. У 1966 – 1987 асистент, 1973-1987 доцент кафедри пошуків та розвідки родовищ корисних копалин. У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: Геологические условия образования докембрийских железорудных формаций зап. части Укр. щита, у 1987 р. – докторську дисертацію на тему: Формации и происхождение нижнедокембрийских зеленокаменных комплексов Вост.-Европ. платформы. З 1987 р. завідувач кафедри загальної та регіональної геології.

Нагороди

Медаль Ярослава Мудрого (1995)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!