БІЛОНІЖКА Петро Михайлович

Посада: доцент кафедри мінералогії

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-00

Електронна пошта: mineral@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Мінералогія і геохімія родовищ калійних солей Передкарпаття, шаруваті силікати осадових порід, геохімія окремих елементів, геохімія ізотопів, історія науки тощо.

Курси

Вибрані публікації

Понад 330 наукових праць, зокрема: співавтор чотирьох фундаментальних книг із серії ”Мінерали Українських Карпат. Оксиды, гидроксиды, хлориды, йодиды, фториды” (соавт. В. В. Грицик, О. М. Ивантишина и др. Киев, 1995. 137 с.); ”Борати, арсенати, фосфати, молібдати, сульфати, карбонати, органічні мінерали і мінералоїди” (співавт. О. І. Матковський, Г. Ю. Бойко та ін. Львів, 2003. 344 с.); ”Силікати” (співавт. О. Матковський, В. Квасниця та ін. Львів, 2011. 520 с); ”Процеси мінералоутворення” (співавт. О. Матковський, Д. Возняк та ін. Львів, 2014. 584 с.); ”Євген Лазаренко – вчений, педагог, громадський діяч” (Львів, 2002. 38 с.); ”Академік Євген Лазаренко. Нарис про життєвий і творчий шлях, спогади, фотоальбом” (співавт. і упоряд. О. Матковський, В. Павлишин. Львів, 2005. 304 с.); ”Євген Лазаренко – видатна постать ХХ століття (співавт. і упоряд. О. Матковський, В. Павлишин. Львів, 2012. 242 с.); ”Кафедра мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка (1864–2004)” (співавт. О. Матковський, Л. Скакун, Є. Сливко. Львів, 2004. 136 с.); ”Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945–2005)” (співавт. О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко. Львів, 2008. 375 с.) та його друге, доповнене і перероблене видання (1945–2010). (Львів, 2010. 518 с.).

Біографія

Народився 28 травня 1935 р. в с.Вишнівчик Пермишлянського району Львівської обл. Закінчив геологічний факультет Львівського університету у 1958 році. Впродовж 1958-1959 років працював на посаді лаборанта в Інституті геології корисних копалин АН УРСР, 1959-1960 – інженер-геолог НДЧ Львівського університету, 1960-1977 – молодший науковий співробітник Проблемної геохімічної лабораторії, з 1977 – доцент кафедри мінералогії Львівського університету.

Нагороди

Подяки Львівського університету (1985, 1995, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2015).
Подяка Львівської обласної державної адміністрації (2013).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!