Кафедра петрографії

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

Кафедру петрографії засновано у 1945 році. ЇЇ очолювали проф. В. Соболєв (1945 – 1960 рр.), проф. Д. Бобровник (1960 – 1974 рр.), проф. О. Бобрієвич (1974 – 1995 рр.), доц. В. Хмелівський (1995 – 2002 рр.), доктор геол.-мін. наук К. Свєшніков (2002 – 2005 рр.), доц. А. Сеньковський (2006 – 2011 рр.), доц. І. Побережська (в.о. 2011 – 2012 рр.), проф. В. Гулій (з 2012 р.). Головні напрямки досліджень: петрографія фундаменту і складчастих структур Укораїнських Карпат їх рудоносність і нафтогазоносність; петрологічні моделі еволюції глибинних порід та їх використання для прогнозно-пошукових цілей; геохімічні моделі абіогенного походження концентрацій вуглеводнів; залізо-манганові конкреції та донні осадки Тихого океану; природний камінь в архітектурі, скульптурі та інтер’єрах культових споруд.

Співробітники

завідувачГУЛІЙ Василь Миколайовичзавідувач
доцентБОРНЯК Уляна Іванівнадоцент
доцент (сумісник)КОСТЮК Олександр Володимировичдоцент (сумісник)
доцентПОБЕРЕЖСЬКА Ірина Володимирівнадоцент
доцентСТЕПАНОВ Володимир Борисовичдоцент
старший лаборантПОПОВА Інга Володимирівнастарший лаборант

Викладацький розкладЗвітна наукова конференція геологічного факультету за 2018 рік

05.02.2019 | 09:15

 
П  Р  О  Г  Р  А  М  А
ЗВІТНОЇ  НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛНУ ім.І. ФРАНКА
ЗА 2018 РІК
 
СЕКЦІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
Аудиторія 219, вул. Грушевського, 4
Керівник секції – проф. Павлунь М.М.
Секретар секції – доц. Генералова Л.В.
П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 5 лютого, 11 год 00 хв

Мінералогічні дослідження в Геологічній службі України. Проф. Матковський О.І.
Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності піднасуву Покутсько-Буковинських Карпат. Проф. Крупський Ю.З.
Актуальні завдання досліджень тектоніки Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Доц...

Читати »