Кафедра фізики Землі

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

(2017 р)

 

Кафедра фізики Землі створена 7 березня 2000 року Наказом Ректора № 305.

Основним призначенням кафедри є забезпечення глибоких знань студентам геологічного факультету з фундаментальних питань фізики Землі та Всесвіту, фізичних основ теоретичних та прикладних геофізичних методів дослідження земної кори та глибинних процесів у структурних оболонках Землі. Чільна увага при підготовці майбутніх спеціалістів приділяється застосуванню геоінформаційних технологій і моделюванню фізичних процесів у дослідженні фізичних полів Землі для вирішення комплексних геологічних, інженерно-геологічних та екологічних задач у відшуканні нових теоретичних підходів впливу внутрішніх та зовнішніх полів Землі на фізичні властивості досліджуваних геологічних об’єктів;побудові моделей розв’язування тривимірних прямих і зворотних задач геологічних та геофізичних процесів; опрацюванні нових підходів відбору раціональних розв’язків задач, що сприятиме адекватному розумінню фізичної сутності явищ та дасть змогу прогнозувати генезис і еволюцію геофізичних процесів на підставі теорії функціонала густини та механіки суцільного середовища;застосуванні комплексних математичних і фізичних моделей середовища структурних оболонок Землі разом із технологіями геоінформаційних систем для створення програмного забезпечення з метою підвищити ефективність інтерпретації результатів геофізичних досліджень.

 

При кафедрі для вирішення в навчальному процесі комплексних геологічних, інженерно-геологічних та екологічних завдань важлива увага приділяється застосуванню геоінформаційних технологій і моделювання фізичних процесів у дослідженні фізичних полів Землі функціонують Міжкафедральна лабораторія геоінформаційних технологій та комп’ютерного моделювання у геології та лабораторія фіичних методів в геологїі. У лабораторіях проводяться заняття з інформатики та ГІС-технологій, основ роботи із комп’ютером для усіх студентів геологічного факультету, вищої математики, геостатистики і системного аналізу, комп’ютерних методів обробки геологічної, геохімічної і екологічної інформації та багатьох інших предметів, виконуються курсові, дипломні та аспірантські роботи, провадяться дослідження електронним сканучим мікроскопом JEOL-220. На кафедрі регулярно готуються до захисту магістерські та дипломні роботи, якими керують викладачі.

Співробітники

завідувачФУРМАН Віталій Васильовичзавідувач
доцентХОМ’ЯК Микола Миколайовичдоцент
асистентВІХОТЬ Юрій Михайловичасистент
асистентДАЦЮК Юрій Ростиславовичасистент
асистентПАВЛЮК Оксана Миколаївнаасистент
інженер (сумісник)ЖОВНІР Ірина Ігорівнаінженер (сумісник)
інженер (сумісник)ІСКРА Мар'яна Володимирівнаінженер (сумісник)
інженерЛЕСЬКО Наталія Олексіївнаінженер

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладКонференція, ЛНУ, каф. фізики Землі, 11-13 жовтня 2018 р.

13.06.2018 | 13:47

Шановні коллеги !
ЛНУ ім. І. Франка, кафедра фізики Землі запрошує Вас взяти участь у роботі четвертої наукової конференції
«Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі»,
яка відбудеться 11-13 жовтня 2018 р., с.Верхнє Синьовидне, Сколівський р-н, Львівська обл., Україна
Тематика конференції – геофізичні дослідження, моделювання фізичних полів
Місце проведення та проживання – база практик геологічного факультету ЛНУ ім.І.Франка в смт. Верхнє Синьовидне.
Основні робочі мови конференції – українська, англійська.
Наукова програма конференції включає усні та стендові доповіді
Реєстраційний внесок для учасників з України складає 20 Євро, а...

Читати »

Конференція СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИДОБУТКУ, ОБРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ

13.06.2018 | 13:46

Міжнародна науково-практична конференція
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИДОБУТКУ, ОБРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ
8-9 листопада 2018 р.
м. Київ
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Співголови:
Лисенко О.Ю., доктор філософії в технічних науках, директор Державного гемологічного центру України
Сідорко В.І., доктор технічних наук, директор ДП «Інженерно-виробничий центр «Алкон» Національної академії наук України
Нестеровський В.А., доктор геологічних наук, професор Київського університету імені Тараса Шевченка
Вчений секретар:
Гелета О.Л., кандидат геологічних наук, заступник директора Державного гемологічного центру України, доцент Київського національного університету будівництва та архітектури
Члени оргкомітету:
Захарченко П.В., кандидат технічних наук, професор Київського національного університету будівництва...

Читати »