Кафедра фізики Землі

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

(2017 р)

 

Кафедра фізики Землі створена 7 березня 2000 року Наказом Ректора № 305.

Основним призначенням кафедри є забезпечення глибоких знань студентам геологічного факультету з фундаментальних питань фізики Землі та Всесвіту, фізичних основ теоретичних та прикладних геофізичних методів дослідження земної кори та глибинних процесів у структурних оболонках Землі. Чільна увага при підготовці майбутніх спеціалістів приділяється застосуванню геоінформаційних технологій і моделюванню фізичних процесів у дослідженні фізичних полів Землі для вирішення комплексних геологічних, інженерно-геологічних та екологічних задач у відшуканні нових теоретичних підходів впливу внутрішніх та зовнішніх полів Землі на фізичні властивості досліджуваних геологічних об’єктів;побудові моделей розв’язування тривимірних прямих і зворотних задач геологічних та геофізичних процесів; опрацюванні нових підходів відбору раціональних розв’язків задач, що сприятиме адекватному розумінню фізичної сутності явищ та дасть змогу прогнозувати генезис і еволюцію геофізичних процесів на підставі теорії функціонала густини та механіки суцільного середовища;застосуванні комплексних математичних і фізичних моделей середовища структурних оболонок Землі разом із технологіями геоінформаційних систем для створення програмного забезпечення з метою підвищити ефективність інтерпретації результатів геофізичних досліджень.

 

При кафедрі для вирішення в навчальному процесі комплексних геологічних, інженерно-геологічних та екологічних завдань важлива увага приділяється застосуванню геоінформаційних технологій і моделювання фізичних процесів у дослідженні фізичних полів Землі функціонують Міжкафедральна лабораторія геоінформаційних технологій та комп’ютерного моделювання у геології та лабораторія фіичних методів в геологїі. У лабораторіях проводяться заняття з інформатики та ГІС-технологій, основ роботи із комп’ютером для усіх студентів геологічного факультету, вищої математики, геостатистики і системного аналізу, комп’ютерних методів обробки геологічної, геохімічної і екологічної інформації та багатьох інших предметів, виконуються курсові, дипломні та аспірантські роботи, провадяться дослідження електронним сканучим мікроскопом JEOL-220. На кафедрі регулярно готуються до захисту магістерські та дипломні роботи, якими керують викладачі.

Співробітники

завідувачФУРМАН Віталій Васильовичзавідувач
доцентХОМ’ЯК Микола Миколайовичдоцент
асистентВІХОТЬ Юрій Михайловичасистент
асистентДАЦЮК Юрій Ростиславовичасистент
асистентПАВЛЮК Оксана Миколаївнаасистент
інженер (сумісник)ЖОВНІР Ірина Ігорівнаінженер (сумісник)
інженер (сумісник)ІСКРА Мар'яна Володимирівнаінженер (сумісник)
інженерЛЕСЬКО Наталія Олексіївнаінженер

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розклад19-20 вересня 2019 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська конференція до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології «Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика».

16.10.2019 | 10:54

новини, лінк

Читати »