Спеціаліст

Навчальні плани та програми курсів
у галузі знань 0401 “Природничі науки”
впорядковані з урахуванням напрямків підготовки


“Геологія (7.04010301)”

Випускаючі кафедри:


  • Навчальний план
  • Робочий план

  • “Геохімія і мінералогія (7.04010306)”

    Випускаючі кафедри:


  • Навчальний план
  • Робочий план