2016

Зміст

І. Мисяк, Л. Скакун, В. Мельничук РУДОПРОЯВИ САМОРОДНОЇ МІДІ ВОЛИНІ – ТИПОВИЙ ПРИКЛАД МЕТАЛОГЕНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЛАТОБАЗАЛЬТІВ

А. Іваніна КАТАГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ НЕРОЗЧИННОЇ ДИСПЕРСНОЇ ОРГАНІКИ ЯК КРИТЕРІЙ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ДЕВОНСЬКИХ І КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ

М. Павлунь, Л. Генералова ГРЕБЕНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ГЕОКАРТУВАЛЬНИЙ ПОЛІГОН (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

П. Білоніжка, О. Шваєвський, Ю. Дацюк МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД І УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФЛІШУ СКИБОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

А. Сіворонов, М. Богданова, В. Венглівська МІНЕРАЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІЛЬМЕНІТОВИХ РУД ВАЛКИ-ГАЦКІВСЬКОГО РОДОВИЩА

М. Лящова  НИЖНЬОВІЗЕЙСЬКІ КАРБОНАТНІ ПОРОДИ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ (МІКРОФАЦІЇ ТА УМОВИ УТВОРЕННЯ)

P. Bilonizhka, Yu. Datsyuk MINERAL COMPOSITION AND MICROSTRUCTURE OF FLINTS OF SKYBA NAPPE MENILITE FORMATION OF UKRAINIAN CARPATHIANS

Н. Зинчук ОСОБЕННОСТИ ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ КИМБЕРЛИТОВ

В. Дяків, І. Кицмур ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННІ ПРИЧИНИ ТА ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ НАСЛІДКИ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ АВАРІЇ 15 ВЕРЕСНЯ 1983 Р. НА СТЕБНИЦЬКОМУ ХВОСТОСХОВИЩІ

В. Харкевич  ТРИ ВИДИ ЖИВЛЕННЯ ПОРОВИХ І ТРІЩИННИХ КОЛЕКТОРІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЛЬВІВЩИНИ

У. Борняк, А. Іваніна, О. Стасюк ПРИРОДНИЙ КАМ’ЯНИЙ МАТЕРІАЛ ОБОРОННОЇ ВЕЖІ С. П’ЯТНИЧАНИ НА ЛЬВІВЩИНІ

Г. Гоцанюк, А. Іваніна, Г. Спільник, Г. Салінська, О. Підлісна  ХАРАКТЕРИСТИКА УНІКАЛЬНОЇ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ – МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ МІОЦЕНОВОЇ БІОТИ В ЦЕНТРІ ЛЬВОВА

М. Матрофайло ЩОДО МЕТОДИКИ МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ

Ю. Дацюк ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ “ЕЛЕКРОННИЙ НІС” ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДЕКРЕПІТАЦІЇ ПОРІД

 

ХРОНІКА

М. Павлунь, П. Білоніжка ДЕСЯТІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЄВГЕНА ЛАЗАРЕНКА

Ю. Дацюк ТРЕТЯ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ ЗЕМЛІ”

ЗАХИСТИ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ АСПІРАНТАМИ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (2016) / Упорядник П. Білоніжка

ВИПУСКНИКИ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА, 2016 РІК / Упорядники: П. Білоніжка, О. Полубічко